Senada
Bešić

Telefon: 0762901419
E-mail: senada61@hotmail.se

Rođena je u Prijedoru. Završila fakultet političkih nauka, odsijek sociologija. U Švedskoj je završila fakultet za nastavnika likovne umjetnosti. Živi i radi u Värnamu. Za esej „Återfunnen lycka“ dobila je Smålansakademi 2000. godine. Za propovjetku „Nekoliko slobodnih dana“ nagrađena je nagradom dr. Esad Sadikovića 2013. godine. Zbirka pripovjedaka Mi, dijaspora je prevedena na švedski jezik.

Founder & Personal Trainer

Spisak objavljenih dijela

  • Återfunnen lycka, 2000.
  • Nekoliko slobodnih dana, 2009.
  • Mi, dijaspora, 2012.
  • Mi, dijaspora II, zbirka pripovjedaka, 2014.
  • Zabluda, roman, 2020.