Samira 
Ajanović

Telefon: 0705141329
E-mail: una.forlag@gmail.com
Web: unaforlag.se

Rodjena u Sarajevu, Bosna i Hercegovina. Živi u Geteborgu od 1993. Radi kao shopping center manager od 2004. Od 2006 – 2020 vodi izdavačku kuću Una koja se bavila izdavanjem i distribucijom knjiga na bosanskom, hrvatskom, srpskom i švedskom jeziku. Od 2002 – 2013 vodi umjetničku galeriju Cosmopolitan u Geteborgu. Oganizirala je i vodila mnoge kulturne aktivnosti i manifestacije. Dobitnik je nagrade za Kulturu u Göteborg, 2002 godine 

Inicijator je i organizator Sajma bosankohercegovačke knjige u  Geteborgu  koji se organizuje svake godine od 2018 krajem februara mjeseca. Sajam okuplja pisce prevodioce i bibliotekare koji imaju korijene u Bosni i Hercegovini. 

Član je Društva pisaca prevodilaca i bibliotekara u Švedskoj i sekretar je Društva.

Founder & Personal Trainer