Pristupnica

Pristupnica Društvu bosanskohercegovačkih pisaca, prevodilaca i bibliotekara Švedske

    Ovim dajem odobrenje da Društvo bosanskohercegovačkih pisaca, prevodilaca i bibliotekara Švedske može koristiti moje lične podatke.*

    Kopija pristupnice ide i na Vaš e-mail.