Bosnien-Hercegovinska sällskapet för författare, översättare och bibliotekarie i Sverige är en frivillig, demokratisk, icke-politisk och ideell organisation bestående av författare, översättare och bibliotekarier verksamma i Skandinavien.

Föreningen grundades den 3 mars 2019 i Göteborg och har sedan dess varit aktivt engagerad i främjande och utveckling av bosnisk litteratur, läskultur och kulturutbyte i Sverige, Danmark och Norge, såväl som i hemlandet.

Genom förbindelser med andra kulturer utvidgar Sällskapet utrymmena för skaparglädje och skönhet i en levande och kulturell förening, vilket skapar broar för samarbete och vänskap mellan kulturaktörer inom den bosniska respektive skandinaviska kulturen.