Nijaz 
Mujkanović

Telefon: 0739858914
E-mail: mnijaz178@gmail.com

Nijaz Mujkanović je rođen 21.septembra 1961. godine u Kozarcu. 1993 . godine došao kao logoraš u Švedsku i od tada živi i radi u gradu Kungälv-u.

Spisak objavljenih dijela

  • Zločin s Predumišljajem :197 dana u logorima Omarska i Manjča.
  • Premeditated Crime : 197 days in the Omarska AND Manjača concentration camps
Founder & Personal Trainer