Edhija 
Mahić

Telefon: 004798134050
E-mail: edhijamahic@gmail.com

Rođena 1962, Kozja Luka, opština Foča, medicinska sestra. Od 1993. godine živi u Norveškoj. Politički aktivna u Norveškoj, član Radničke partije, član gradskog vijeća grada Trondheim, član komiteta za zdravstvo i starije osobe, član multietničkog savjeta grada Trondheim. Kroz razne organizacije aktivna u radu sa ženama i njihovim pravima. Svoju prvu knjigu „Jedan je zavičaj srca“ izdala je 2020. godine.

Founder & Personal Trainer

Spisak objavljenih dijela

  • Jedan je zavičaj srca” , Daorson, Skövde 2020.